Poštovane studentkinje i studenti 4. godine,

podsećam Vas na termin Kolokvijuma II iz Krivičnog procesnog prava u ponedeljak 16. maja u 9 časova.

Kolokvijum II obuhvata sledeće: Predistražni postupak, Istraga, Optuženje, Procesni sporazumi, Glavni pretres, Presude, Postupak po pravnim lekovima, Skraćeni postupak, Postupak prema maloletnicima.

Doc.dr Vanda Božić