Ispiti kod prof. dr Bogoljuba Milosacljevića, umesto 07.09.2022. godine, održaće se 09.09.2022. godine sa početkom u 11 časova, u učionici br. 4.