Poštovane koleginice i kolege,

Odlaže se dopunski čas na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava predviđen za 25.5.2022. u 12h. Blagovremeno ćete biti obavešteni o naknadnom terminu.

Rukovodilac vežbi,
Jovana Popović