MALOLETNIČKI BRAK I IZAZOVI U ZAŠTITI PRAVA DETETA
NAUČNO-STRUČNI SKUP

 Petak, 21. oktobar 2022. godine
Pravni fakultet Univerziteta Union, Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd
online Zoom internet platforma

Poštovana/i,

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu poziva Vas da prisustvujete naučno-stručnom skupu pod nazivom Maloletnički brak i izazovi u zaštiti prava deteta, koji će se održati u petak, 21. oktobra 2022. godine sa početkom u 11h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Cilj skupa je da na multidisciplinaran način sagleda postojeće stanje u Republici Srbiji, razmotri potrebna unapređenja zakonodavstva, politika i prakse na putu ka boljoj i efikasnijoj zaštiti prava deteta i da pruži doprinos akademskom i društvenom dijalogu u ovoj oblasti.

Skup će biti organizovan uz mogućnost da se prati uživo u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union i online preko Zoom internet platforme

Molimo Vas da prijavu za skup pošaljete najkasnije do 15. oktobra 2022. godine na mejl info@pravnifakultet.rs. Nakon prijave, blagovremeno ćemo Vam dostaviti program skupa i parametre za pristup ZOOM platformi.

Program

S poštovanjem,

Organizacioni odbor skupa

Prof. dr Nebojša Šarkić
Prof. dr Jelena Arsić
Doc. dr Milena Banić