U prostorijama Pravnog Fakulteta Univerziteta Union u sredu 29.06.2021. godine od 12h, vršiće se prezentacija rezultata naučno – istraživačkog projekata  „Analiza zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja zaštićenim prirodnim područjima EU i domaće regulative sa akcentom na analizu stanja nivoa jedinica lokalne samouprave sa predlogom mera za unapređenje na teritoriji Grada Novog Sada.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine na Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje istraživačkih i razvojnih programa iz oblasti životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada dodelila je Pravnom fakultetu Univerziteta Union ovaj projekat.

Rezultati Projekta su publikovani u obliku zbornika radova koji će zajedno sa rezultatima biti predstavljeni u Velikoj sali Fakulteta.

Prezentacija rezultata projekta će biti organizovana uz mogućnost da se prati uživo u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union i online preko Zoom internet platforme na sledećem linku:

https://us06web.zoom.us/j/84998868403?pwd=VnR5TTRpTEhTWDR1YjVsdUx2eG56UT09

Meeting ID: 849 9886 8403
Password: 041422