U prostorijama Pravnog Fakulteta Univerziteta Union, u četvrtak 20. 05. 2021. godine od 12h, biće prezentovani rezultati naučno-istraživačkog projekata „Analiza zakona i podzakonskih akata RS i propisa EU u oblasti upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na obaveze lokalne samouprave, odnosno Grada Novog Sada“.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine na Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje istraživačkih i razvojinih programa iz oblasti životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada dodelila je Pravnom fakultetu Univerziteta Union ovaj projekat.

Rezultati Projekta su publikovani u obliku zbornika radova koji će zajedno sa rezultatima biti predstavljeni u Velikoj sali Fakulteta.

Pozivamo sve zaintersovane da nam se pridruže putem Zoom platforme na sledećem linku.