Na ovoj stranici objavljujemo informacije o skorašnjim zapaženim naučnim rezultatima naših nastavnika i nastavnica i saradnika i saradnica.

Naučni radovi objavljeni u toku 2023. godine

Arsić, J., Petrušić, N. (2023). Gender Perspectives in Mediation. In: Carapezza Figlia, G. et al. (eds) Gender Perspectives in Private Law. Gender Perspectives in Law, vol 4. Springer, Cham., pp. 221-242. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14092-1_11

Beširević, Violeta, 2023, The Political Question Doctrine, in: Mortimer Sellers & Stephen Kirste (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy, Springer, 2023.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_1131-1

Božić, Marko, 2023, Les doctrinaires français et serbes: des idées similaires, des contextes différents – la possibilité d’une réception“, Cahiers balkaniques, vol. 49, pp. 27-49.
https://doi.org/10.4000/ceb.19073

Radonjić, Aleksa, 2023, European Court of Human Rights Caselaw on the Right of the Same-Sex Couples to Marry. A View From a Social Justice Perspective, Političke perspektive, vol. 13, no. 1, pp. 81-95. https://doi.org/10.20901/pp.13.1.04

Vukadinović, Slobodan, 2022, Evropsko potrošačko pravo i njegov uticaj na razvoj potrošačkog prava Srbije, u: Ćeranić J. (ur.), 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 189-214. [štampano 2023.], DOI:
10.56461/ZR_22.65godRU.K2_V

Za ranije objavljene naučne radove i detaljniju bibliografiju, pogledajte biografije nastavnika/ca i saradnika/ca.