U petak i subotu (12. i 13. maja) na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu održan je dvodnevni naučni skup na temu „Reforma pravosudnog sistema Srbije“.

Imajući u vidu započete reforme u pravosudnom sistemu Srbije, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Institut za uporedno pravo i Udruženje pravnika Srbije organizovali su dvodnevni naučni skup sa ciljem da se čuje reč teorije, prakse ali i onih koji su neposredno učestvovali u procesu reforme pravosuđa.

Detaljan izveštaj možete pogledati ovde.