Naučni projekat u oblasti podrške porodici COST Action 18123 (2018-2023), na kome učestvuju profesorka Jelena Arsić (rukovodilac za Srbiju) i profesorka Jelena Jerinić (zamenica rukovodioca za Srbiju), dobio je još jednu potvrdu izuzetnog naučnog značaja kada mu je nedavno dodeljen prvi COST Innovators Grant u oblasti društvenih nauka! Ovaj uspeh samo potvđuje činjenica da je za ovu i narednu godinu dodeljeno samo pet ovakvih grantova u svim naučnim oblastima.

Ponosni smo na sve dosadašnje rezultate ovog projekta koje smo ostvarili u saradnji sa našim koleginicama i kolegama iz više evropskih zemalja i posebno ponosni na to što smo deo naučnog tima koji je kontinuirano posvećen temi podrške porodici!

Više o ovom naučnom projektu i svm našim naučnim planovima za budućnost možete naći ovde.