Obaveštavaju se studenti da će se nadoknada predavanja na predmetu Svojinsko pravo održati u petak 9. decembra u periodu od 11.00 do 13.45 h u učionici br. 3.
U petak 9. decembra svi studenti koji dolaze na vežbe iz Krivičnog prava – opšti deo potrebno je da dođu na vežbe u terminu od 14.00 časova.