Nadoknada predavanja iz predmeta Engleski jezik I održaće se u subotu, 07.05.2022. godine sa početkom u 12 časova.

Poziv za online praćenje nastave poslat je na studentske email adrese.