Nadoknada predavanja iz predmeta Italijanski jezik II održaće se 04.05.2022. godine, sa početkom u 15 časova u učionica br. 2.

Za studente koji nastavu prate online, poziv je poslat na studentske mail adrese.