Poštovane koleginice i kolege,

drugi kolokvijum na predmetu Međunarodno privatno pravo će biti održan u četvrtak 19.05.2022. u 13,45  u Srednjoj sali.

Kolokvijum obuhvata materiju u udžbeniku (Kitić, 2019) str. 167-265. (Prema ispitnim pitanjima, to je materija pitanja 28-52), tj. oblasti: sukob zakona (merodavno pravo) i međunarodna nadležnost u privatnopravnim stvarima sa stranim elementom.

Kolokvijum će biti kombinovanog tipa, tako što će najmanje polovima pitanja biti u formi  zadataka iz građanskopravnih odnosa sa elementom inostranosti (nalik onima koje studenti vežbaju na nastavi).

Na kolokvijum je potrebno doneti indeks i ličnu kartu.

Dr Slobodan Vukadinović