Mole se svi studenti koji su ove godine slušali MJP i redovno pohađali predispitne obaveze da pogledaju važna obaveštenja na stranici ovog predmeta. Posebno molimo studente koji su stekli pogodnosti u polaganju ispita po sledećim osnovama:
(a) uspešnog pohađanja radionice o tranzionoj pravdi;
(b) polaganja kolokvijuma 1 i uspešnog pohađanja radionice i
(c) polaganja kolokvijuma 2 i uspešnog pohađanja radionice,
da provere svoje sanduče na fakultetskom nalogu. Stigla su važna obaveštenja koje se tiču ispitnih pitanja i molba za dalje korake.
Molimo sve studente koji imaju izazove da pristupe fakultetskom nalogu da se obrate Marku Ceniću. Ti mejlovi su Vam neophodni ne samo za potrebe MJP, već i za svaku redovni kuminikaciju s fakultetom.