Poštovane koleginice i kolege,
rezultati drugog kolokvijuma održanog 19.05.2022. godine objavljeni su na strani predmeta Međunarodno privatno pravo.
Dr Slobodan Vukadinović