Poštovane koleginice i kolege,
rezultati kolokvijuma održanog 04.04.2022. god. su objavljeni na strani predmeta.
Dr Slobodan Vukadinović