Poštovane koleginice i kolege,

prvi kolokvijum će biti održan u ponedeljak 04.04.2022. u 14,00  u Srednjoj sali.

Kolokvijum obuhvata materiju u udžbeniku (Kitić, 2019) str. 27-164. (Prema ispitnim pitanjima, to je materija pitanja 1-27).

Na kolokvijum je potrebno doneti indeks i ličnu kartu.

Doc. dr Slobodan Vukadinović