Povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena, kojim se obeležavaju napori da se uspostavi socijalna, ekonomska i politička ravnopravnost žena i muškaraca, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu pridružuje se akciji Stop nasilju nad ženama, podsećajući da je to najrasprostranjeniji vid kršenja prava žena u svetu. Polazeći od politike jednakih mogućnosti koju vodi, PFUUB se pridružuje pozivu Poverenice za ravnopravnost, Zaštitnika građana i nevladinih organizacija da se u Srbiji uspostavi nezavisno telo za borbu protiv femicida.