Profesorka Slađana Jovanović je učestvovala na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Elderly People and Discrimination: Prevention and Reaction” koja je održana u Novom Sadu 26. i 27. oktobra 2023. godine u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Advokatske komore Vojvodine. Izlagala je rad „One Look at the Elderly in Prison: Case Study of the Correctional Facility in Niš“ (napisan u koautorstvu sa dr C. Đorđićem, predavačem van radnog odnosa PFUUB).