Poštovane koleginice i kolege 

Srdačno Vas pozivam na gostojuće predavanje profesora Martina Krigera ”Tempering Power. How to Think, and not to Think, about the Rule of Law.”

Predavanje će se održati u srednjoj sali PFUUB, 13.novembra (ponedeljak) u 17.00.casova, nakon čega sledi koktel. Predavanje se realizuje u saradnji sa Srpskim udrženjem za pravnu i socijalnu filozofiju. 

Martin Krygier je profesor prava i društvene teorije na Univerzitetu novog Južnog Velsa u Sidneju, Australija, kao i naučni savetnik u Institutu za demokratiju Centralnoevropskog univerziteta sa sedištem u Beču i Budimpešti.  Član je Australijske akademije društvenih nauka. Njegovi najznačajniji radovi tiču se vladavine prava i prava i politike u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Trenutno se bavi temom odnosa populizma i  konstitucionalizma.

U slučaju da niste u mogućnosti lično prisustvujete gostujućem predavanju, možete popuniti kontakt formu i biće vam dostavljen link za online pristup.