U periodu od 17. jula do 23. avgusta 2023. godine Fakultet će raditi u vremenu od 10 do 14 časova.

Radno vreme čitaonice ostaje nepromenjeno.