Studenti zainteresovani za praksu (apsolventi, IV godina, III godina) kod javnog izvršitelja, javnog beležnika, advokata, Zaštitnika građana, Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podagtaka o ličnosti, u Gradskom javnom pravobranilaštvu ili Prekršajnom sudu mogu se prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 5. jula 2021. godine.

U prijaviti naznačiti: godinu studija, željenu praksu, vremenski okvir (npr: jul, avgust ili uže, npr: 1-15. jul). Praksa traje deset radnih dana, a na kraju prakse se dobija potvrda od značaja za dodatak diplome.

Zbog vremenskog perioda u kome se organizuje praksa (i godišnjih odmora) poželjno je predložiti dve mogućnosti (npr: advokatska kancelarija ili javni beležnik).