Kolokvijum iz Krivičnog procesnog prava će se održati 28. 3. 2022. godine od 9 h u srednjoj sali.

Oblasti: načela;  procesni subjekti; procesne radnje.