Konsultacije zakazane za sredu 14.12.2022. održaće se u petak 16.12.2022.  od 11.00. do 13.00. časova.
Konsultacije zakazane za sredu 21.12.2022. održaće se e-mailom.