Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu se nalazi poziv CEDEF-a za obavljanje stručne prakse.

Konkurs