Poštovane koleginice i kolege,

Institut za uporedno pravo u Beogradu raspisao je konkurs za najbolji naučni rad studenata doktorskih studija i doktora nauka radi dodeljivanja nagrade „Dr Stefan Andonović (1991-2021)“.

Na konkursu mogu učestovati i studenti doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Rok za dostavljanje radova je 31.3.2023. godine.

Više informacija je dostupno na linku: https://iup.rs/konkurs-za-nagradu-dr-stefan-andonovic-1991-2021/  i na posteru u prilogu.

Konkurs