Institut za uporedno pravo u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisuju konkurs za najbolji naučni rad  mladih istraživača/ca, studenata/inja doktorskih studija i doktora/ki nauka, na temu:

„Pravni izazovi digitalnog doba – pogled u budućnost“

Tri najbolja rada po oceni stručnog žirija (čiji će članovi biti profesori pravnih fakulteta i naučnici Instituta za uporedno pravo)  biće nagrađena nagradom  „Dr Stefan Andonović  (1991-2021)“

Preuzmite tekst konkursa ovde
Preuzmite uputstvo za autore ovde

OBRAZLOŽENJE : Cilj organizovanja konkursa jeste podsticanje naučnog stvaralaštva, pre svega, mladih istraživača/ca, studenata/inja doktorskih studija i doktora/ki nauka.

                                                      PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO BEOGRAD