Poštovane kandidatkinje, poštovani kandidati,

U prilogu se nalazi konačna rang lista sa prijemnih ispita održanih u julu 2023. godine.

Konačna rang lista (julski upisni rok 2023)