Kolokvijum iz predmeta Poresko pravo održaće se u utorak 13. decembra u 10h.