Kolokvijum iz Krivičnog procesnog prava će se održati 22. 11. 2023. godine u srednjoj sali, od 13h do 14. 45h.

Oblasti: Krivični postupak; Procesni subjekti; Procesne radnje.