Kolokvijum iz Krivičnog prava – opšti deo će se održati 22. 11. 2023. godine (11h-12.45h, srednja sala).

Oblasti: Načela krivičnog prava; Prostorno i vremensko važenje krivičnog zakonodavstva; Krivično delo; Krivica; Posebni slučajevi krivične odgovornosti).