Naša Jelena Jerinić učestvovala je 28. i 29. septembra na godišnjem sastanku Grupe eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, savetodavnog tela Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.
 
Grupa nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi (GIE) okuplja stručnjake iz 46 država članica Saveta Evrope koji pružaju naučnu i stručnu pomoć Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti, koji je pored Parlamentarne skupštine, jedan od dva glavna organa Saveta Evrope, u vezi sa njegovom osnovnom misijom – jačanje demokratije na lokalnom i regionalnom nivou. Profesorka Jerinić članica je ove grupe u kojoj predstavlja Srbiju od 2007. godine.
 
Na ovogodišnjem sastanku razmatrane su važne teme u vezi sa praćenjem primene Povelje, sprovođenjem lokalnih izbora i razmatrani izveštaji o standardima koji u članicama Saveta Evrope važe u pogledu uloge lokalnih i regionalnih vlasti u garantovanju vladavine prava, neposrednog izbora gradonačelnika, kao i fundamentalnog prava na zdravu životnu sredinu. Profesorka Jerinić učestvovala je u diskusiji povodom ovih izveštaja, posebno ističući  značaj uspostavljanja „ranog mehanizma za upozoravanje” u slučaju demokratskog nazadovanja (democratic backsliding) na nivou lokalne samouprave, kao i slučajevima ugrožavanja životne sredine u zemljama Zapadnog Balkana, posebno ukazujući na problem nekontrolisane gradnje minihidroelektrana koji je u toku poslednje decenije prisutan u svim ovim državama.