Javno pristupno predavanje dr Ive Tošić, kandidatkinje za izbor u zvanje docenta za užu Privrednopravnu naučnu oblast, održaće se u  sredu 30. avgusta 2023. godine u 12 časova  u srednjoj sali na prvom spratu Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd) na temu  Osnivanje akcionarskog društva