Javna odbrana master rada kandidatkinje Nevene Ilić pod nazivom «Evropska centralna banka – pravni položaj, uloga i značaj» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sonja Bunčić, prof. dr Violeta Beširević i prof. dr Dijana Marković-Bajalović održaće se u ponedeljak 8. maja 2023. godine sa početkom u 15 časova u
učionici br. 3 na I spratu Fakulteta.

Master rad sa izveštajem mentora je dostupan na uvid u biblioteci Fakulteta.