Javna odbrana master rada kandidata Nađe Nedeljković pod nazivom «Ograničenja ovlašćenja zakonskog zastupnika privrednog društva» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Sonja Bunčić i doc. dr Slobodan Vukadinović održaće se u petak 10. juna 2022. godine sa početkom u 13 časova u srednjoj sali na I spratu Fakulteta.

Master rad sa izveštajem mentora je dostupan na uvid u biblioteci Fakulteta.