Javna odbrana master rada kandidatkinje Mirjane Arsić pod nazivom «Pilot Judgements of the European Court of Human Rights as a Measure for Addressing Systemic Human Rights Violations in the Republic of Serbia» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Tatjana Papić i prof. dr Jelena Jerinić održaće se u utorak 19. aprila 2022. godine sa početkom u 17 časova u učionici br. 3 na I spratu Fakulteta.

Master rad sa izveštajem mentora je dostupan na uvid u biblioteci Fakulteta.