Javna odbrana master rada kandidatkinje Andrijane Polić pod nazivom «Pravno regulisanje investicionih fondova u EU i Republici Srbiji» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sonja Bunčić, prof. dr Dijana Marković-Bajalović i doc. dr Slobodan Vukadinović održaće se u utorak 14. marta 2023. godine sa početkom u 11.30 časova u učionici br. 1 na I spratu Fakulteta.

Master rad sa izveštajem mentora je dostupan na uvid u biblioteci Fakulteta.