Javna odbrana master rada kandidata Nemanje Nikača pod nazivom «Glavni grad kao jedinica lokalne samouprave prema propisima Republike Srbije» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Nebojša Šarkić i prof. dr Jelena Jerinić održaće se u sredu 11. maja 2022. godine sa početkom u 13 časova u učionici br. 1 na I spratu Fakulteta.

Master rad sa izveštajem mentora je dostupan na uvid u biblioteci Fakulteta.