Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Gorana Milojevića pod nazivom «Osnovi za podizanje tužbe za naknadu štete u ekološkom pravu» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Milan Počuča i prof. dr Mario Lukinović održaće se u utorak 5. jula 2022. godine sa početkom u 13 časova u srednjoj sali  na I spratu Fakulteta.

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.