Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Dejana Đukića pod nazivom «Građanskopravna odgovornost pružalaca besplatnih servisa na Internetu» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Nebojša Mrđa i prof. dr Mario Lukinović održaće se u ponedeljak 4. jula 2022. godine sa početkom u 13 časova u srednjoj sali  na I spratu Fakulteta.

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.