Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Damira Šitea pod nazivom «Consideration engleskog ugovora iz ugla kontinentalnog pravnika» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Katarina Ivančević, prof. dr Mateja Đurović i doc. dr Slobodan Vukadinović održati u petak 30. septembra 2022. godine sa početkom u 14 časova u srednjoj sali na I spratu Fakulteta.