Drugi kolokvijum iz Krivičnog prava će se (u dogovoru sa studentima) održati 14. 12. 2022. (od 11 h, u srednjoj sali). Oblast: Modaliteti izvršenja krivičnog dela.

Drugi kolokvijum iz Kriminologije sa penologijom će se održati 21. 12. 2022. godine (od 15 h, u srednjoj sali). Oblast: Viktimologija, Izvršenje krivičnih sankcija.