Obaveštavaju se studenti da će se ispiti zakazani za 5.09. kod doc. dr Slobodana Vukadinovića na predmetima Međunarodno privatno pravo, Osnovi građanskog i privrednog prava i Međunarodno privredno pravo, zbog bolesti profesora, održati na sledeći način:
  • Osnovi građanskog i privrednog prava – ispit će bit održan 5.09. u 12 časova u Srednjoj sali, ispitivaće prof. dr Jelena Simić;
  • Međunarodno privredno pravo – ispit će bit održan 7.09. u 9. časova, ispitivaće prof. dr Zlatko Stefanović;
  • Međunarodno privatno pravo – ispit će bit održan 12.09. u 12 časova u Srednjoj sali.