U Domu Narodne skupštine Republike Srbije u četvrtak 3. mart 2022. godine, održan je međunarodni naučni skup pod nazivom: Srpsko-slovački odnosi

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

SERBIAN – SLOVAKIAN

                                       

RELATIONSHIP

Skup je otvorio predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, a učesnicima su se obratili ambasador Slovačke u Srbiji dr Fedor Rosoha, biskup slovačke evangelističke crkve Jaroslav Javornjik, prorektor Beogradskog Univerziteta prof. dr Dejan Filipović i dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Prof. dr Velimir Šećerov.

Nakon plenarnog dela, radni deo je otvoren predavanjem rektora Univerziteta „Aperion” iz Krakova (Poljska) prof. Branislav Kovacik, (dekan Fakulteta Političkih nauka, Univerziteta „Mateja Bela“, Banjska Bistrica, Slovačka), a potom su svoje radove na temu odnosa između dve države prezentovali: dr Nebojša Kuzmanović (direktor Arhiva Vojvodine), prof. dr Rastislav Kazanski (Univerzitet „Matej Bela“), dr Katarina Stolarikova (Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost), dr Jana Hudecova Zabunov, prof. dr Zoran Dragišić (Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu), prof. dr Darko Trifunović (direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost), mr Jovan Damjanović (predsednik Svetske asocijacije Roma), prof. Branislav Todorović (direktor Istraživačkog centra Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost), prof. dr Vasko Stamevski, prorektor Međunarodnog Slavjanskog Univerziteta „G.R. Deržavin“, Severna Makedonija, Jozef Hrabina, (Savet Slovačkih izvoznika – Moskovski državni institut za međunarodne odnose).

Profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta Union prof. dr Mario Lukinović, je izložio rad na temu „Nacionalno brendiranje Slovačke i Srbije“, koautorski rad sa dr. L. Škvareninovom (direktor Međunarodnog centra za edukacije, Slovačka i predsednikom Slovačko-Srpske asocijacije DUNAJ). Profesoru Lukinoviću uručena je i povelja za izuzetan doprinos Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Srpsko-slovački odnosi“.

Radovi izloženi na ovoj Konferenciji biće objavljeni u okviru zbornika u izdanju Instituta za uporedno pravo i Arhiva Vojvodine.