Poštovane koleginice,

U prilogu je poziv na obuku za volonterke na SOS telefonu u Autonomnom ženskom centru.

Poziv