Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavam vas da će 10. maja 2023. godine u redovnom terminu održavanja nastave na predmetu Uporedno pravo od 15h u učionicu broj 2 biti održano predavanje Vakufi u postosmanskom dobu: pravno-istorijski okvir, docentkinje Filološkog fakulteta, dr. Irene Kolaj-Ristanović, priznatog stručnjaka za osmanistiku i nasleđe šerijatskog prava u post-osmanskoj Srbiji.

S kolegijalnim uvažavanjem,
Prof. dr Marko Božić