Obaveštavaju se studenti da će u periodu od 14.03. do 25.03, na PFUUB gostovati dve gostujuće profesorke sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Minsteru u okviru Erazmus programa.
 
Profesorka Hövelmeyer Nicole održaće gostujuće predavanje na temu Nemačko privatno pravo u okviru predmeta MPP 14.03. , a u okviru predmeta Pravo EU održaće predavanje na temu Pravo EU iz perspekive  Nemačke, 16.03.
 
Profesorka Lischewski Isabel održaće 23.03. predavanje u okviru predmeta Pravo EU,dok će 24.03. u okviru predmeta Upravno pravo predavati na temu Nemačko upravno pravo.
Pozivaju se svi sudenti III i IV godine da prisustvuju navedenim predavanjima .
prof. dr Jelena Simić, Prodekanica PFUUB