Dr Milica Delević, direktorka za konkurentnost, dobro upravljanje i politička  pitanja Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) održala je gostujuće predavanje za naše studente u okviru Foruma za međunarodno i uporedno pravo. Tema predavanja je bila “Ljudska prava u međunarodnoj razvojnoj saradnji – teorija naspram prakse”.