Prof. dr Violeta Beširević učestvovala je na sastanku Upravnog odbora COST projekta Global Digital Human Rights Network,  održanom  5. i 6. septembra 2022. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Oslu, a potom je 7.09. bila diskutant na panelu o ljudskim pravima i veštačkoj inteligenciji, održanom u okviru konferencije posvećene  ljudskim pravima u digitalnom svetu u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Oslu i Norveškog centra za ljudska prava.