Poštovane koleginice i kolege,

Drugi kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće organizovan u terminu vežbi 19.05.2022. u 12h u Velikoj sali Fakulteta.

Kolokvijum obuhvata sledeću materiju:

  1. Povreda i zaštita građanskih prava.
  2. Fizička lica. Pravna lica. Životinje.
  3. Pravne činjenice. Pravni poslovi.
  4. Zastupanje i srodne pravne ustanove.
  5. Neposlovne radnje. Prouzrokovanje štete.
  6. Vreme.

Materija obuhvata gradivo koje je izloženo na predavanjima, obrađeno na vežbama, sadržano u udžbeniku (str. 319 – 541) i praktikumu za vežbe (str. 118-227).

Na kolokvijum je potrebno doneti indeks i ličnu kartu.